Ruffle Fun Barbie Hispanic

ruffle-fun-barbie-hispanic

Ruffle Fun Barbie Hispanic in pink dress with yellow ruffles